onsdag, maj 22, 2013

Fornærmelser in spe?

Krædawblad beretter fra tållerancens overdrev:
Sogne- og migrantpræst Massoud Fouroozandeh var forarget, efter at han tirsdag i sidste uge havde talt med præsten for Tveje Merløse Kirke i Holbæk. Med stor beklagelse havde sognepræst Lisbeth Thomsen meddelt ham, at hun alligevel ikke kunne betale ham det aftalte honorar for at komme og holde foredrag i kirken om forskelle og ligheder mellem islam og kristendom. Den lokale  menighedsrådsformand ønskede nemlig ikke Massoud Fouroozandehs navn sat i forbindelse med kirken og så det ikke som kirkens opgave at betale for arrangementet, lød forklaringen.
”Grunden var tilsyneladende, at han mener, det vil genere de lokalemamer, at jeg holder mit foredrag om min vej fra islam til kristendom,” siger Massoud Fouroozandeh, som er konvertit og Danmarks første teolog med muslimsk baggrund.

Man skulle jo nødig træde nogen over tæerne, selvom:

Kristeligt Dagblad har trods kontakt til muslimer i området ikke talt med nogen, der finder det problematisk, at Massoud Fouroozandeh skulle tale i den lokale kirke.


Ingen kommentarer: